Dovolujeme si Vás pozvat na

Pražské hematologické dny

Konané 22. – 23. 1. 2020 v Clarion Congress Hotel Prague

Pořadatel:
SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ V PRAZE ČLS JEP

Pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou - klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Interní hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze

Témata:

  • Novinky z výročního sjezdu ASH 2019
  • Edukační přednášky z nádorové a nenádorové hematologie
  • Ústní a posterová sdělení
  • Sekce Mladých hematologů
  • Paliativní péče
  • Ošetřovatelství